Как работи детският психолог?

Как работи детският психолог?

 1. Първата консултация обикновено е само с родителите. Изяснява се историята на проблема, какви решения са се търсили, как възприема всеки един от семейството проблема и т.н.
 2. Договаряне на модела на работа – индивидуални консултации за детето, съвместна работа с детето и родителите и т.н. Договоря се с детето спазването на принципа на конфиденциалност, като се предупреждава, че запазването на тайната завършва там, където детето може да нанесе реална вреда на себе си или на околните.
 3. Методите на работа на детския психолог се отличават от тези за работа с възрастни клиенти. Консултативният процес изглежда като:
  • Игри, които позволяват на детето да реагира на „непозволените” чувства по приемлив начин
  • Рисуване на плашещи образи и ситуации (при работа с детски страхове), моделиране, апликиране
  • Съчиняване на истории, метафорично описващи проблема на детето, след което заедно с психолога се анализират и измислят нови варианти за изход от ситуацията.
  • Драматизации и други методи, основаващи се на богатото въображение на децата
  • Разговори и още много други методи.
 4. С помощта на психолога децата и родителите ще могат да:
  • преодолеят кризата във взаимоотношения
  • усвоят нов модел на поведение
  • опознаят по-дълбоко детето си – неговите мотиви, индивидуалност, потенциални възможности, скрити ресурси за справяне.
  • развият умения самостоятелно да се справят в трудни ситуации в отглеждането и възпитанието на детето

Последни публикации