Нашите цени

Нашите Цени

 Логопедична и психологична диагностика и терапия

 v Консултация – безплатна

Включва: обследване на детето и определяне на наличието/липсата на проблем

v Диагностика

Включва:

  • Логопед – диагностика на гнозис, праксис, импресивна и експресивна реч, нарушения в четене, писане и сметни операции, консултиране на родители
  • Психолог – диагностика на памет, интелект, внимание, мислене и емоционално състояние; консултиране на родители
  • 1 диагностичен час – 40лв.

* диагностичните процедури при логопеда и психолога са до 4сесии!

v Терапия

Включва:

  • 1терапевтичен час –  30лв.
  • пакет* 4 часа – 110лв.

v Изготвяне на становище, статус

  • Изготвя се за представяне пред съд, образователна институция, РИО, комисия за интеграция за деца със СОП – 60лв.

v Индивидуални програми за работа  

Включва: изготвяна на индивидуална програма за детето при продължително отсъствие

  • за 1 седмица: 40лв.
  • за 2 седмици: 60лв.
  • за 1 месец: 100лв.

* пакет – при ползване на пакети, отсъствията са за сметка на клиента, с изключение на случаите, когато предварително сте уведомили терапевта!

  Занимания за деца

v Консултация  – безплатна

 Забележка: Индивидуални пакети за ползване на различни услуги – по договаряне

Последни публикации