Нашите цени

Нашите Цени

 Логопедична диагностика и терапия

 v Консултация – безплатна

Включва: обследване на детето и определяне на наличието/липсата на проблем

v Диагностика

Включва:

  • Логопед – диагностика на гнозис, праксис, импресивна и експресивна реч, нарушения в четене, писане и сметни операции, консултиране на родители
  • 1 диагностичен сесия – 60лв.
  • 2 диагностични сесии – 110лв.

* диагностичните процедури при логопеда са до 4сесии!

v Терапия

Включва:

  • 1терапевтична сесея –  50лв.
  • пакет* 4 сесии – 170лв
  • 1 терапевтична сесия „Intensive interaction approach“- 80лв.

v Изготвяне на становище, статус

  • Изготвя се за представяне пред съд, образователна институция, РИО, ТЕЛК,  комисия за интеграция за деца със СОП – 80лв.

v Индивидуални програми за работа  

Включва: изготвяна на индивидуална програма за детето при продължително отсъствие

  • за 1 седмица: 80лв.
  • за 1 месец: 180лв.

* пакет – при ползване на пакети, отсъствията са за сметка на клиента, с изключение на случаите, когато предварително сте уведомили терапевта!

 Забележка: Индивидуални пакети за ползване на различни услуги – по договаряне

 

Последни публикации