А първите 7 години са важни, защото:

През 1-вата година детето прохожда, опитва твърда храна, научва първите си звукове и прави начални опити да ги съчетае, появяват се първите думи…

През 2-рата година детето се опитва да съчетава няколко думи във изречения, знае и разбира какво е голям-малък…

През 3-тата година детето разбира и казва кратки стихчета и приказки, може да си каже трите имена, да разпознае по-дългата или по-късата линия…

През 4-тата  година детето може казва стихчета, да преразказва дълги приказки, употребява думи, означаващи пространствени и времеви отношения, познава основните цветове, знае ляво-дясно, да брои до 5…

През 5- тата година се появяват всички звукове на родния език, усвоени са граматичните правила за изменение на думите и правилното им съгласуване в изречението, прави преразказ без картинна опора и може да извлече поуката от приказката…

През 6-тата година детето се подготвя да усвои писмеността на родния си език, разпознава изолиран звук в серия от звукове; определя броя на звуковете и буквите в думата, броя на думите в изречението. Познава всички цветове и техните нюанси…

През 7-мата година детето се научава да чете и пише, да се изразява в писмен вид, да събира и изважда до 20…