Кога да се обърнем към логопед?

В предучилищна възраст:

  • Ако детето не е проговорило до  втората година, говори на „свой собствен език“ , не разбира какво му се говори или повтаря чутото като ехо.
  • Ако не се храни с твърда храна, не се храни самостоятелно, не може да се качва и слиза по стълбите редувайки, краката, няма изградени хигиенни навици за ползване на тоалетна.
  • Ако детето не разпознава цветовете, основните геометрични форми, посоките горе-долу, пред-зад, ляво-дясно.
  • Не подрежда правилно сричките в думата, думите в изречението, изпуска срички или думи. Не съгласува правилно думите в изречението.
  • Когато разказва или преразказва случка или приказка не спазва последователността на събитията и действията.
  • Ако не произнася правилно, изпуска или заменя следните звукове- к,г,с,з,ц,ш,ж,ч,р,л.
  • Ако детето заеква.                                               

В начална училищна възраст:

Не се справя с овладяването на писането, четенето или смятането, въпреки че е достатъчно умно. Понякога проявява хиперактивност, с или без дефицит във вниманието.