За логопеда

Логопедът се занимава с консултиране, диагностиката и терапията на езика и говора, както при деца, така и при възрастни. 

Диагностика и терапия на говорни нарушения

 • Артикулационни нарушения –неправилно звукопроизношение, замени на звукове или групи звукове, пропускане на звукове;
 • Гласови нарушения (афония, дисфодия и др.);

Диагностика и терапия на нарушения при вродена цепка на устните и/или небцето (Ринолалия);

Диагностика и корекция на нарушения на плавността на речта

 • Заекване;
 • Запъване;
 • Нарушения в темпа на речта;

Диагностика и терапия на специфични езикови нарушения при деца (на развитието) и възрастни (придобити)

 • Късно формиране на езиковата система при деца;
 • Забавено формиране на езиковата система при деца;
 • Афазия – разпад на езиковата система при възрастни;
 • Диагностика и корекция на нарушения на писането, четенето  и математическите умения (дислексия, дисграфия, дискалкулия);
 • Превенция на нарушенията на четене,писане и сметни операции;
 • Генерализирани нарушения на развитието (аутистичен спектър и др.)

Последни публикации